fbpx

akademia@francuski-prawniczy.pl

Blog o języku francuskim prawniczym

Rodzaje spółek we Francji – najważniejsza terminologia

Autor artykułu: Monika Różańska

Autor artykułu: Monika Różańska

Założycielka Akademii Francuskiego Prawniczego, lektorka, tłumaczka tekstów pisemnych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Uczy, jak skutecznie posługiwać się francuskim prawniczym przy obsłudze transakcji biznesowych.

Jeśli zaczynasz się uczyć francuskiego prawniczego i chcesz poznać terminologię dotyczącą prawa spółek, skorzystaj z tego wpisu! Poza nazwami spółek w dwóch językach (polski / francuski), znajdziesz w nim inne podstawowe pojęcia, takie jak „wspólnik”, „przedsiębiorca”, „spółka jednoosobowa” oraz wyrażenia i konstrukcje, dzięki którym będziesz mógł w przyszłości budować bardziej rozbudowane wypowiedzi.

Spółki cywilne i handlowe

Na początku warto zaznaczyć, że we Francji spotkamy się z analogicznym do polskiego porządku prawnego podziałem spółek na cywilne oraz handlowe. Na ten moment warto zapamiętać, że możliwość wyboru spółki cywilnej w dużej mierze zależy od przedmiotu jej działalności, szczegółami zajmiemy się przy innej okazji 😉 Spółki handlowe z kolei dzielimy na osobowe i kapitałowe.

 • spółka cywilna – société (f) civile
 • spółka handlowa – société (f) commerciale
 • spółka osobowa – société (f) de personnes
 • spółka kapitałowa – société (f) de capitaux
 • przedsiębiorca – entrepreneur (m)
 • przedmiot działalności spółki – objet (m) social

Najczęściej spotykane formy prawne spółek

Przedsiębiorcy zakładający spółkę we Francji najczęściej wybierają spośród następujących form prawnych:

Société anonyme (SA)

La société anonyme to wcale nie jest spółka anonimowa 😉 (Uważajcie na to pojęcie) To po prostu nasza spółka akcyjna. Jest ona regulowana przepisami Kodeksu handlowego. Jej akcje mogą być notowane na giełdzie. Udziałowcami w spółkach akcyjnych (SA, SAS) są akcjonariusze.

 • spółka akcyjna – société anonyme (f)
 • przepisy – dispositions (f)
 • Kodeks handlowy – Code (m) de commerce
 • akcja – action (f)
 • notowany na giełdzie – coté(e) en bourse
 • forma prawna – forme (f) juridique

SAS

SAS to francuska spółka akcyjna uproszczona (société par actions simplifiée). Nie ma ona minimalnego kapitału. Przy rejestracji spółki wymaga się pokrycia połowy kapitału (reszta jest pokrywana w ciągu 5 lat).

 • spółka akcyjna uproszczona – société (f) par actions simplifiée
 • rejestracja spółki – immatriculation (f) de la société

SARL

SARL czyli Société à Responsabilité Limitée to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Francuski Kodeks handlowy podaje, że może mieć ona od 1 do 100 wspólników. W przypadku tej formy nie ma minimalnego kapitału zakładowego (podobnie jak przy spółce SAS). Udziałowców spółki SARL nazywamy wspólnikami. Odpowiedzialność udziałowców SARL jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.

 • spółka jednoosobowa – société (f) unipersonnelle
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – société (f) à responsabilité limitée
 • wspólnik – associé (m)
 • kapitał zakładowy – capital (m) social

Jeśli chcesz dokładnie poznać / uporządkować sobie terminologię dotyczącą spółek, zapraszam Cię na kurs „Francuski w umowach spółek z o.o. i statutach spółek akcyjnych”. To duże szkolenie z 20 lekcjami wideo, które zbiera świetne opinie. Znajdziesz je tutaj: https://akademia.francuski-prawniczy.pl/francuski-w…/

SNC

Société en nom collectif to odpowiednik polskiej spółki jawnej. Ma ona minimum dwóch wspólników. Decyzje w tej spółce podejmowane są przez wspólników jednomyślnie lub większością głosów określoną w umowie spółki. Kapitał jest podzielony na udziały, które nie mogą być sprzedawane bez zgody wszystkich wspólników.

 • spółka jawna – société (f) en nom collectif
 • jednomyślnie – à l’unanimité
 • większością głosów określoną w umowie – à une majorité fixée dans le contrat
 • udział w spółce – part (f) sociale
 • bez zgody wszystkich wspólników – sans le consentement de tous les associés

SCS

SCS to po francusku société en commandite simple, czyli spółka komandytowa. Zalicza się ją do spółek osobowych (podobnie jak spółkę jawną). W tej spółce wyróżnia się dwa rodzaje wspólników – są nimi komplementariusze komandytariusze. Ich pozycja w spółce jest różna. Na ten moment pamiętajcie, że komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli całym swym majątkiem, tj. w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność komandytariusza jest co do zasady (!) ograniczona (*dociekliwym polecam lekturę art. L. 222-6 francuskiego Code du commerce. Tam można poczytać o wyjątkach 😉 ).

 • spółka komandytowa – société (f) en commandite simple
 • spółka osobowa – société (f) de personnes
 • komplementariusz – commandité (m)
 • komandytariusz – commanditaire (m)
 • wierzyciel – créancier (m)

To już wszystko na dziś. Zapraszam jutro na kolejną porcję francuskiego prawniczego. Jutro czwartek, więc będę mieć tu dla Ciebie ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić słownictwo z tego wpisu. Pozdrawiam ciepło! 🙂