fbpx

akademia@francuski-prawniczy.pl

Blog o języku francuskim prawniczym

Quelque czy quel que – jak to napisać?

Autor artykułu: Monika Różańska

Autor artykułu: Monika Różańska

Założycielka Akademii Francuskiego Prawniczego, lektorka, tłumaczka tekstów pisemnych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Uczy, jak skutecznie posługiwać się francuskim prawniczym przy obsłudze transakcji biznesowych.

Dzisiejszy wpis Ci się przyda zarówno we francuskim prawniczym, jak i ogólnym. Bardzo często uczniowie mają problem z pisownią quelque(s) – nie wiedzą, czy pisać właśnie quelque(s) (jako jedno słowo) czy jednak quel(les) que. I nie ma się co dziwić, bo ta pisownia zależy od kilku rzeczy, o których poniżej 😉

Opcja nr 1

Quelque (jakiś, pewien), quelques (kilka, parę, niektórzy, niektóre)

Zerknij sobie na przykłady.

Depuis quelque temps – od jakiegoś czasu

Dans quelque temps – za jakiś czas

J’ai appris quelques mots. – Nauczyłem(-am) się kilku słów.

Czyli mamy tu „quelque” (zapisywane jako jedno słowo) i uzgadniamy je odpowiednio do liczby rzeczownika. Ale są inne możliwości 😉

Opcja nr 2

Quelque(s) + rzeczownik + que + subjonctif

Znaczenie: peu importe, niezależnie od, jakikolwiek itp.

Przykłady:

Quelques efforts qu’elle fasse maintenant, elle n’arrivera pas à le faire.

Obojętnie jakie (jakiekolwiek) wysiłki podejmie teraz, nie uda jej się tego zrobić.

Dajemy tu formę « quelques » bo wysiłki (efforts) mamy w liczbie mnogiej.

Opcja nr 3

Quel(le)s que + subjonctif (od être) + podmiot

Znaczenie: peu importe, niezależnie od, jakikolwiek itp. J

Uwaga: tu trzeba pamiętać, że uzgadniamy „quel” z rzeczownikiem. Zobaczcie przykłady.

Vous pouvez bénéficier du financement, quelle que soit la nature de votre contrat de travail.

Może Pan skorzystać z finansowania niezależnie od rodzaju Pana umowy o pracę.

Czemu tak? Bo „la nature” jest rodzaju żeńskiego (liczba pojedyncza), więc musimy dać formę dla rodzaju żeńskiego, czyli quelle.

Quels que soient tes problèmes, je serai toujours avec toi !

Obojętnie jakie masz problemy, zawsze będę z Tobą!

Czemu tak? Problemy we francuskim są rodzaju męskiego, mamy tu liczbę mnogą, więc musimy dać quels.

Quel qu’il soit, l’auteur de cette infraction doit être puni !

Ktokolwiek by to nie był (kimkolwiek on jest), sprawca tego przestępstwa musi zostać ukarany!

Czemu tak? Sprawca jest rodzaju męskiego we francuskim, mamy liczbę pojedynczą, więc dajemy quel.

Mam nadzieję, że teraz już wszystko jasne 😉


Jeśli ten artykuł był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim z innymi, żeby też mogli z niego skorzystać ? Poniżej znajdziesz przyciski do udostępniania. Z góry bardzo Ci dziękuję za pomoc w dotarciu do kolejnych osób zainteresowanych nauką francuskiego prawniczego ?